„ZAPRZĘG ŚW. MIKOŁAJA”

 Zapraszamy uczniów z klas I-II do udziału w konkursie plastycznym 

„ZAPRZĘG ŚW. MIKOŁAJA”

Prace można wykonać w dowolnej technice. 

Należy je podpisać (imię, nazwisko, klasa autora)

i złożyć do 6 grudnia w sali 20b lub 13 b.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Temat pracy: „Zaprzęg  Św. Mikołaja”

Odpowiedzialni: Agnieszka Gaszyńska, Monika Szczęśniak

Uczestnicy: uczniowie klasy 1 i 2

Cele konkursu:

  • Kultywowanie tradycji
  • Rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi
  • Pobudzanie fantazji i wyobraźni twórczej
  • Rozwijanie kreatywności u dzieci
  • Pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych u dzieci

Format prac: dowolny

Technika wykonania: dowolna

Terminy:

  • Otwarcie konkursu: 27.11.2018 r.
  • Zakończenie konkursu: 6.12.2018r.

Warunki uczestnictwa:

  • Prace należy składać do s. 20 b, 13 b
  • Każda praca musi być opisana – nazwisko, imię i klasa autora

Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane. Ocena: Nagrodzeni zostaną autorzy trzech najciekawszych i najstaranniej wykonanych prac. Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie