Tydzień Mózgu

Tydzień Mózgu organizowany jest od 1999 r. w Krakowie, w ramach międzynarodowego Brain Awarness Week. Impreza ta ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z prawidłowym i patologicznym funkcjonowaniem mózgu oraz podkreślenie konieczności badań w tej dziedzinie ze względu na duży wpływ zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu na jakość życia. Konferencja ma także na celu popularyzację nauki i stwarza możliwość do dyskusji nad obecnym stanem wiedzy na temat mózgu. Odbywa się w formie cyklu wykładów w których udział biorą neurobiolodzy, neurolodzy, studenci oraz uczniowie szkół średnich.

Tydzień Mózgu w 2021 odbędzie się w formie zdalnej od 15 do 20 marca 

pod hasłem „Porozmawiajmy o mózgu”.

Wykłady będą transmitowane w dniach 15-20 marca 2021 na Facebooku Cafe Nauka i YouTubie Uniwersytetu Jagiellońskiego w postaci plików video, do których link będzie zamieszczony na stronie: https://ptpk.org/tydzien_mozgu.html w dniu ustalonym w programie Tygodnia Mózgu.
Osoby pragnące zadać pytania dotyczące konkretnego wykładu, mogą to zrobić wysyłając je w dniu emisji wykładu do godz. 20:00 na adres: biuro@ptpk.org , podając swoje imię i nazwisko (fikcyjne lub prawdziwe) i tytuł wykładu. Odpowiedzi będą opublikowane po przesłaniu ich przez wykładowcę w możliwie najkrótszym czasie.

Dzień Mózgu 2021 dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem:
„Co się kryje w makówkach i konopiach”
Dnia 16 marca 2021, godz. 10.00 - 12.00

W ubiegłym roku po raz pierwszy zorganizowany został Dzień Mózgu - obejmujący program skierowany specjalnie do dzieci, uczniów młodszych klas szkół podstawowych. W bieżącym roku, w ramach Tygodnia Mózgu 2021. 

W ramach Dnia Mózgu 2021 odbędą się dwa wykłady, już tradycyjnie przygotowane przez naukowców z Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Będziemy się wspólnie zastanawiać co się kryje w makówkach i konopiach. Dr Agnieszka Zelek-Molik opowie o tym kiedy, pochodzące z makówek, opiaty przestają być darem natury i stają się zagrożeniem dla funkcjonowania naszego organizmu. Z kolei prof. dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak oraz mgr Jakub Mlost, opowiedzą o „blaskach i cieniach” działania marihuany, pochodzącej z roślin z rodzaju konopi zawierających substancje psychoaktywne.
Uczestnicy wykładów będą mogli po każdym wykładzie kierować pytania na adres biuro@ptpk.org , a odpowiedzi wykładowców ukażą się na stronie internetowej Towarzystwa w ostatnim dniu konferencji lub kolejnym dniu.
Linki do wykładów będą zamieszczone na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika https://ptpk.org/tydzien_mozgu.html, - wykłady będą transmitowane w postaci plików video przez kanał YouTube Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie http://if-pan.krakow.pl/pl/.

PROGRAM Dnia Mózgu 2021 dla uczniów szkół podstawowych:

1. Dr Agnieszka Zelek-Molik
Zakład Biochemii Mózgu, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
„Uzależnienie opioidowe czyli kiedy opiaty przestają być darem natury”

2. Prof. dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak i mgr Jakub Mlost
Zakład Neurochemii, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
„Marihuana: koniec tabu”

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika,
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie,
Uniwersytet Jagielloński.

Sponsorzy:

Miasto Kraków
Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego (Patronat Honorowy)

Komitet Organizacyjny:

prof. dr hab. Elżbieta Pyza (przewodnicząca), prof. dr hab. Irena Nalepa,
mgr Dorota Kłyś, Aleksander Koral

Materiały z konferencji zostaną opublikowane około 17 marca 2021 w czasopiśmie „Wszechświat”
Nr 1-3/2021 (w postaci kilkustronicowych streszczeń wszystkich wykładów 2021), który można zakupić w formie cyfrowej.
Informacje dotczące kupna czasopisma można znalęźć na stronach: https://ptpk.org/wszechswiat.html i https://wszechswiat.ptpk.org/index.php/wszechswiat/subscriptionInfo

 

Realizacja projektu: edukator.krakow.pl

Projekt i realizacja:

powered by: vertooCMS

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
ROZUMIEM