Terminy zebrań

  

Zebrania dla rodziców będą odbywać się wg porządku: 

kl. I i II SP - godz. 17.00          

kl. IV, V, VIII SP - godz. 18.00 

kl. III Gim. - godz. 18.00         

I półrocze

  • 11 września 2018 r. 
  • 06 listopada 2018 r. 
  • 11 grudnia 2018 r.
  • 08 stycznia 2019 r.

 II półrocze

  • 05 marca 2019 r.
  • 02 kwietnia 2019 r.
  • 14 maja 2019 r. 
  • 04 czerwca 2019 r.