Dla uczniów klas VIII SP i III Gim.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH na rok szk. 2018/2019

Elektroniczna  rekrutacja do szkól ponadgimnazjalnych
 www.e-omikron.pl

 

1. Którą szkołę wybrać ?

2. Lista szkół średnich na terenie Krakowa

3. Licea w Polsce

4. Technika w Polsce

5. Szkoły branżowe w województwie małopolskim

 

Skontaktuj się z doradcą zawodowy

Program SPinKa w SP 149