Statut Szkoły Podstawowej nr 149

Statut jest najważniejszym dokumentem, który reguluje wewnętrzne życie szkoły i zawiera informacje dotyczące wszystkich dziedzin działalności placówki.

 


Do uczniów Gimnazjum stosuje się odpowiednio przepisy statutu Gimnazjum