Rekrutacja

     

 

FORMULARZ PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

 

Szkoła wg oddziałow w roku szkolnym 2019/2020

  klasy I   Klasy II  Klasy III Klasy IV Klasy V Klasy VI
Liczba oddziałów 5 5 4 2 2 4

 

UCHWAŁA NR LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków:

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

FORMULARZ PRZYJĘCIA DO SZKOŁY

 

1 – 29 marca 2019 r.

 

21 – 28 maja 2019 r.

 

2.

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

 

1 – 22 marca 2019 r.

 

21 – 24 maja 2019 r.

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjna listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

 

22 marca 2019 r.

 

24 maja 2019 r.

 

4.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

do 1 kwietnia 2019 r.

 

do 29 maja 2019 r.

 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

8 maja 2019 r.

 

12 czerwca 2019 r.

 

6.

 

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

9 – 17 maja 2019 r.

 

 

13 – 18 czerwca 2019 r.

 

7.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

20 maja 2019 r.

 

19 czerwca 2019 r.

Źródło: Portal Edukacyjny

Jesteś zainteresowany naszą szkołą ? Chciałbyś się dowiedzieć więcej ? 

Umów się na spotkanie 

 

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO KLASY SPORTOWEJ

 

  

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
ROZUMIEM