"Przeprowadzenie dzieci przez jezdnie"

W planie finansowym Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie na 2018 r.. zostały zaplanowane środki na program pn."Przeprowadzanie dzieci przez jezdnię". Nasza szkoła czyni staranie by zostać objętą programem i wzmocnić bezpieczne poruszanie się naszych uczniów w pobliżu szkoły.