Projekty edukacyjne dla uczniów klas II Gimnazjum

 

Dokumentacja do projektu edukacyjnego dla uczniów klasy III Gimnazjum na rok 2018/2019

(dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 nie zrealizowali projektu edukacyjnego) 

Praca dydaktyczna jest niezwykle złożonym zjawiskiem. Najogólniej można powiedzieć, że „podstawowym celem kształcenia jest ukształtowanie człowieka zdolnego do robienia rzeczy nowych, a nie tylko powtarzającego to, co robiły już poprzednie pokolenia – człowieka twórczego, wynalazczego i odkrywczego. Następnym celem jest ukształtowanie zmysłów, które będą sprawdzały, a nie tylko akceptowały to, co się im zaoferuje”1. Ta złożona perspektywa zmusza do tego, aby projektując, organizując i prowadząc proces kształcenia, oferować uczniom metody pracy pozwalające na integrowanie podstawowych dziedzin kształcenia: poznawczej, psychomotorycznej oraz emocjonalno-motywacyjnej. W edukacji istotne jest dbanie o równomierny rozwój wiedzy oraz umiejętności uczniów, a także kształtowanie właściwych postaw. 

więcej o metodzie projektu
Koordynator Projektów Edukacyjnych: Pani Magdalena Zienkiewicz
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
ROZUMIEM