Pokaz mody wiosennej 2020

Regulamin szkolnego konkursu "Pokaz mody wiosennej 2020"

 

1. Organizator.

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 149.

Konkurs adresowany jest dla klas I-III SP 149.

Termin i miejsce konkursu: 20.03.2020 rok, aula SP 149.

KONKURS ZAWIESZONY

2. Cele konkursu.

Celem konkursu jest wspólne świętowanie pierwszego dnia wiosny, zabawa twórcza oraz rozwijanie i kształtowanie wyobraźni techniczno-plastycznej uczniów, prezentacja talentów w szerszym gronie szkolnym.

3. Komisja konkursowa i nagrody.

W skład jury wchodzą pracownicy i nauczyciele SP 149. Jury dokona podziału nagród biorąc pod uwagę pomysł, oryginalność oraz samodzielne wykonanie i ciekawą prezentację stroju wiosennego.

4. Warunki uczestnictwa.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach.

  • ETAP KLASOWY. Do I etapu może przystąpić każdy uczeń, który prezentuje odpowiednie przebranie. Zadaniem każdej klasy jest wyłonienie 2 autorów najciekawszych kreacji. Wyboru dokonuje każdy uczeń za pomocą tajnego głosowania wewnątrzklasowego. Autorzy dwóch najciekawszych kreacji reprezentują swoją klasę w II etapie międzyklasowym.

  • ETAP MIĘDZYKLASOWY- Prezentacja strojów wybranych uczestników w auli szkoły, na gali konkursowej, przy obecności jury. Ocenie podlega sposób zaprezentowania i oryginalność występu.
    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi zaraz po pokazie. Przewidziane są nagrody.

    Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do koordynatorów:

    Magdalena Zienkiewicz - klasa II d

Agnieszka Trojak - klasa II b

Wszystkim uczestnikom życzymy twórczej pracy oraz rozwijania kreatywnego patrzenia na świat.

 

Realizacja projektu: edukator.krakow.pl

Projekt i realizacja:

powered by: vertooCMS

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
ROZUMIEM