Pierwsza pomoc na świetlicy - cz. 2

W dniu 13.12.2017 r. na świetlicy szkolnej odbyły się kolejne warsztaty szkoleniowe dla najmłodszych z zakresu udzielania  pomocy poszkodowanym.

Wolontariuszki Anna Pałka i Emilia Jedynak z klasy 2b pod kontrolą opiekuna SK PCK pokazały swoim młodszym kolegom i koleżankom, jak udzielić pomocy osobie poszkodowanej.

Uczniowie klas pierwszych przypomnieli sobie jak przeprowadzić kontrolę przytomności oraz udrożnić drogi oddechowe. Dodatkowo dowiedzieli się i przećwiczyli pozycję boczną ustaloną.