Odblaskowa szkoła – rok szkolny 2018/2019

Nasza szkoła przystąpiła do konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA”

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15 lat z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.

Organizatorami konkursu są:

 • Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ul. Nowohucka 33 a, 30-728 Kraków,
 • Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, tel. 012-61-54-192,
 • Małopolskie Kuratorium Oświaty, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków,
 • Małopolski Urząd Wojewódzki,
 • Małopolski Urząd Marszałkowski.

Partnerami konkursu są:

Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W ramach akcji zachęcamy  uczniów klas I-II do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „ Jestem widoczny jestem bezpieczny” Zadaniem dzieci biorących udział w konkursie jest wykonanie pracy prezentującej tematykę „JESTEM WIDOCZNY NA DRODZE” w dowolnej technice i formacie. Celem tego konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów na potrzebę przestrzegania zasad obowiązujących w ruchu drogowym oraz dbania o swoje bezpieczeństwo na drodze.

W pracy oceniane będą przede wszystkim: nawiązanie do tematu, pomysłowość, walory estetyczne.

Zasady uczestnictwa:

 • Prace mogą być wykonane w dowolnym formacie;
 • Technika wykonania dowolna( rysunek, kolaż, malowanie farbami itp.);
 • Każdy uczeń wykonuje pracę w domu, wykorzystując własne materiały;
 • Na odwrocie pracy należy umieścić: imię i nazwisko autora, oraz klasę;
 • Pracę należy przekazywać do p. Agnieszki Gaszyńskiej sala 13 b  ub do p. Moniki Szczęśniak;
 • Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową, która wybierze najlepsze z nich;
 • Termin oddania prac 15 października 2018 roku

Realizacja projektu: edukator.krakow.pl

Projekt i realizacja:

powered by: vertooCMS

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
ROZUMIEM