O rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

ZASADY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKÓW i BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rekrutację uczniów do klasy I szkół ponadpodstawowych oraz oddziałów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 regulują przepisy ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),  ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), ustawy z 22 listopada 2018 o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.

Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne do klasy I:

1)      dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących – dla absolwentów gimnazjów,

2)      czteroletnich liceów ogólnokształcących – dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

3)      dotychczasowych czteroletnich techników - dla absolwentów gimnazjów,

4)      pięcioletnich techników - dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

5)      branżowych szkół I stopnia - dla absolwentów gimnazjów i dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej,

CAŁY ARTYKUŁ

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
ROZUMIEM