„Najpiękniejsza maska karnawałowa” - zapowiedź konkursu dla uczniów z klas 1 - 3

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

pt. „Najpiękniejsza maska karnawałowa”

CELE KONKURSU

 1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej u dzieci.
 2. Promowanie osiągnieć dzieci uzdolnionych plastycznie.
 3. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik 

  plastycznych.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W konkursie biorą udział dzieci z klas I-III.
 2. Każdy z autorów może do konkursu zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.
 3. Technika pracy dowolna.
 4. Prace powinny być opisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, klasa, imię i 

  nazwisko opiekuna.
 5. Prace należy dostarczyć do świetlicy dolnej Ikar

OCENA PRAC

Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa wg następujących kryteriów:

- prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
 •  Klasy I
 •  Klasy II
 •  Klasy III
- estetyka wykonanych prac,
- oryginalność, pomysłowość,
- zgodność pracy z tematem,
- samodzielność w wykonaniu pracy,
- walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

NAGRODY
 • Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody i dyplomy.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 lutego 2020 roku.

Regulamin PDF  / Regulamin .DOC / Formularz zgłoszeniowy

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
ROZUMIEM