KRYTERIA PRZYJĘCIA DO KLASY SPORTOWEJ

 
W związku z rozpoczęciem naboru do przyszłorocznych klas pierwszych (2020/2021) informujemy, że do oddziału sportowego publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają poniższe kryteria: 
1. Posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 
2. Posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego. 
3. Uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. 

 

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLASY SPORTOWEJ
O PROFILU GRY ZESPOŁOWE KOSZYKÓWKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA 149 KRAKÓW

 

Kandydaci przystępujący do testów sprawnościowych zobowiązani są do posiadania stroju sportowego jak w przypadku zajęć wychowania fizycznego: koszulka, spodenki, obuwie halowe. Sprawność ogólna. 
1. Próba zwinności: bieg wahadłowy 4x10 m. Wykonanie na sygnał: 
- start z pierwszego zaznaczonego półkola, 
- bieg do drugiego półkola, w którym są dwa woreczki, 
- zabranie jednego woreczka, 
- bieg z nim z powrotem na linię startu i położenie woreczka w półkolu,
- bieg po drugi woreczek, 
- powrót i położenie woreczka w półkolu na lini startu.
Pomiar dokonywany jest ręcznie z dokładnością do 0,01 s, zalicza się lepszy wynik w dwóch próbach. 
2. Próba skoczności (mocy), skok w dal z miejsca. Wykonanie: 
- ustawienie w miejscu odbicia w małym rozkroku, 
- zamach ramion, 
- skok z odbicia obunóż jak najdalej. 
Próba wykonana dwukrotnie, lepszy wynik jest odnotowany z dokładnością do 1 cm. 
3. Próba szybkości; bieg na odcinku 20 m z kozłowaniem piłki. Wykonanie: 
- na sygnał bieg z kozłowaniem dookoła pachołka na odcinku 20 m ze startu wysokiego. 
Pomiar dokonywany jest z dokładnością do 0,01 s, liczy się lepszy wynik z dwóch prób. 
4. Próba koordynacyjno - szybkościowa; bieg z wysokim unoszeniu kolan w miejscu i wykonywanie klaśnięć pod kolanami. Liczy się ilość poprawnie wykonanych klaśnięć. Próba wykonywana jest dwukrotnie, odnotowuje się lepszy rezultat. 

 

Test sprawności fizycznej odbędzie się we wtorek 17 marca o godzinie 16:00
Więcej informacji w zakładce rekrutacja.

Realizacja projektu: edukator.krakow.pl

Projekt i realizacja:

powered by: vertooCMS

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
ROZUMIEM