Konkurs "Wolność jest w nas"

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PIEŚNI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ

„WOLNOŚĆ JEST W NAS”

 

  1. Organizatorzy: p. Jadwiga Witkowska, p. Ewa Lorek.

2. Cele konkursu:

• zapoznanie z repertuarem poezji i pieśni patriotycznych oraz utworów tematycznie związanych z szeroko rozumianym pojęciem wolności;

• propagowanie postaw patriotycznych;

• utrwalenie wartości kultury muzycznej i literackiej w kontekście Święta Niepodległości;

• aktywizacja uzdolnionych muzycznie oraz literacko uczniów;

• integracja społeczności szkolnej.

 

3. Termin i miejsce konkursu: 29.11.2019 roku, sala 13c.

4. Konkurs kierowany jest do uczniów klasy IV, V i VI Szkoły Podstawowej nr 149 w Krakowie.

5. W konkursie mogą brać udział zarówno soliści, jak i zespoły (maksymalnie 3-osobowe).

6. Uczestnicy konkursu pieśni mogą wystąpić a’cappella, z towarzyszeniem instrumentów lub z nagraniem odtworzonym z nośnika (płytka CD, pendrive).

7. Jury oceniało będzie m.in. dykcję, intonację, dobór repertuaru, oryginalność wykonania, jak również ogólny wyraz artystyczny.

8. Przyznane zostaną I, II oraz III miejsce.

9. Termin ogłoszenia wyników, terminu odbioru dyplomów i nagród zostanie ogłoszony po zakończeniu wszystkich przesłuchań konkursowych.

10. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

 

Regulamin

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
ROZUMIEM