Konkurs historyczny

Dnia 13 listopada 2017 r. dla uczniów klas IV odbędzie się szkolny konkurs historyczny poświęcony

życiu i działalności patrona szkoły Marszałka J. Piłsudskiego.

Więcej informacji udziella koordynator konkiursu: p. Joanna Wilczek (nauczyciel historii w SP 149)

Zapraszamy !!!