Kalendarz na rok szkolny 2018/19

KALENDARZ ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 

2018/2019 

L.p.

Wydarzenie

Termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

03.09.2018 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

od 22.12.2018 r.
do 01.01.2019 r.

3.

Ferie zimowe (woj. małopolskie) 

od 14.01.2019 r. 
do 27.01.2019 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

od 18.04.2019 r.
do 23.04.2019 r.

5.

Egzamin gimnazjalny

  1. część humanistyczna
  2. część matematyczno-przyrodnicza
  3. język obcy nowożytny
 
(uczniowie klas III gimnazjum) Cały harmonogram

 

10.04.2019 r. 
11.04.2019 r. 
12.04.2019 r. 

6

Egzamin ósmoklasisty

1. j. polski
2. matematyka
3. język obcy nowożytny

(uczniowie klas ósmych SP) Cały harmonogram

 

15.04.2019 r. 
16.04.2019 r. 
17.04.2019 r. 

7.

Dni wolne od zajęć lekcyjnych

(dni innej pracy szkoły)

8.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

19.06.2019 r. 

9.

Święto Szkoły

Dzień Otwarty

 

Dzień Sportu

09.11.2018 r. 

08.03.2019 r. 16-19

16.03.2019 r.   9-12

do ustalenia