Gdzie szukać pomocy ?

 

Uczniu, jesli masz jakiś problem i chciałbyś o nim porozmawiać. Jeśli chciałbyś komuś pomóc lecz nie wiesz jak; lub chciałbyś poprostu porozmawiać - zapraszamy  do psychologa / pedagoga szkolnego

 

Ponadto: 

pamiętaj, że jest telefon zaufania 

Jeżeli Ty lub ktoś z osób, którym chcesz pomóc ma problem, zadzwoń na telefon zaufania
dla dzieci i młodzieży 116111 lub możesz napisać.

Możesz porozmawiać m.in: 

Miałeś kontakt z narkotykami ? 

Odwiedź stronę: 

ULOTKA

800 100 100 to bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania  800100100 (czynne od pn - pt 12.00 - 15.00)
 
 
https://dyzurnet.pl/
Dyżurnet.pl to zespół ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, działający jako punkt kontaktowy do zgłaszania  nielegalnych treści w Internecie. Pomagamy w zwalczaniu naruszeń w Internecie, prowadzimy również działania informacyjne i edukacyjne, kierowane do różnych grup użytkowników.
 
 
Przydatne inne numery telefonów dla dzieci, młodzieży i dorosłych znajdziesz tutaj
 
 
w Krakowie
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne To miejsca, gdzie dzieciom i młodzieży udziela się m.in. pomocy, gdy mają kłopoty w nauce czy trudność z wyborem zawodu. Młode osoby mogą zgłaszać się również po pomoc psychologiczną, np. mając trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami czy problemy w rodzinie. Z pomocy poradni można skorzystać bezpłatnie. O tym gdzie znajduje się najbliższa poradnia psychologiczno-pedagogiczna można dowiedzieć się np. od pedagoga szkolnego.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
ul. Konfederacka 18
30-306 Kraków
tel. 12 266-19-50 strona www
 
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży 
Jest to miejsce, gdzie bezpłatnie można skorzystać z pomocy psychologa i psychiatry. Możesz się tam udać, gdy przeżywasz trudne emocje, masz problemy, z którymi cieżko jest Ci sobie poradzić. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią na wizytę w Poradni może umówić Cię rodzic lub opiekun.
strona www
 
 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)
Świadczą pomoc osobom – dzieciom, młodzieży, dorosłym – znajdującym się w sytuacji, z którą nie są w stanie sobie same poradzić i która wpływa na ich codzienne życie. Może ona wynikać ze zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych. Ośrodki Interwencji Kryzysowej udzielają pomocy bezpłatnie. 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie
ul. Radziwiłłowska 8 b
31-026 Kraków
Całodobowy numer: 12 421 92 82 strona www
 
 
Ośrodek Pomocy Społeczenj (OPS) Celem działania Pomocy Społecznej jest głównie wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych. OPS udziela pomocy materialnej rodzinom mającym trudności finansowe, zapewnia posiłki oraz niezbędne ubrania osobom potrzebującym, udostępnia schronienie rodzinom, które utraciły mieszkanie. Pomoc Społeczna zajmuje się również dożywianiem dzieci w szkole. Do Ośrodka Pomocy Społecznej możne także zgłosić się osoba, dziecko, które doświadcza przemocy np. w rodzinie. strona www
 
 
Policja Na policję możesz zadzwonić (numer 112) lub udać się osobiście - zawsze, gdy grozi Ci jakieś niebezpieczeństwo. Jeśli więc ktoś robi Ci krzywdę lub kogoś się obawiasz, masz prawo powiadomić o tym policję. Na policję możesz także zgłaszać sytuacje związane z popełnieniem przestępstwa.
Komisariat Policji VI w Krakowie
ul. Mieczysławy Ćwiklińskiej 430-863 Kraków
Telefon: 12 61 52 917 strona www
 
 
Sąd Rodzinny To wydział sądu zajmujący się sprawami osób nieletnich i rodzin. Gdy rodzice nie wywiązują się w sposób odpowiedni z opieki nad dzieckiem, sąd rodzinny może zaingerować w sytuację rodziny i zbadać jak ona wygląda. Do sądu rodzinnego można zwrócić się o pomoc np. w sytuacji, gdy dziecko jest źle traktowane przez rodziców lub gdy rodzice niewystarczająco się nim opiekują. Wniosek do Sądu Rodzinnego może napisać każda osoba, która podejrzewa, że dobro dziecka jest zagrożone. strona www

Gdzie szukać pomocy? Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji i chcesz porozmawiać z psychologiem, dzwoń pod bezpłatny numer 800 70 2222 całodobowego Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie. Możesz też napisać maila lub skorzystać z czatu, a listę miejsc, w których możesz szukać pomocy, znajdziesz TUTAJ.

Realizacja projektu: edukator.krakow.pl

Projekt i realizacja:

powered by: vertooCMS

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
ROZUMIEM