Formularze

 

 

Formularze dla rodziców: 

Obowiązują na początku roku szkolnego (celem organizacji planu nauczania) 

Karta zapisu i regulamin świetlicy (.doc)  Karta zapisu i regulamin świetlicy (pdf)

Dot. zwolnienia z lekcji (pdf)

Dot. zwolnienia z zajęć religii (pdf)

Dot. zwolnienia z zajęć religii / etyki (pdf)

Dot.zwolnienia z zajęć religii / etyki  (word)

Dot. zwolnienia z zajęć WDŻ (pdf)

Dot. zwolnienia z zajęć WDŻ (word)

Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku osób pozostających pod opieką szkoły (pdf)  NOWE

Obowiązuje cały rok

Dot. zgody na udział dziecka w wycieczkach(pdf)

Dot. zgody na udział dziecka w wycieczkach(word)

Dla nauczycieli

WNIOSEK O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Z POWODU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM (pdf) 

WNIOSEK O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Z POWODU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD CHORYM CZŁONKIEM RODZINY (pdf) 

Test - style uczenia się (word) Test - style uczenia się (pdf) Charakterystyka

Arkusz samooceny i oceny koleżeńskiej z zachowania  PDF / ODT / DOC NOWE

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA WYCIECZCE  

 

  NOWE - druki pojawiły się w pierwszej połowie 2020 r. 

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
ROZUMIEM