Formularze

Formularze dla rodziców: 

Obowiązują na początku roku szkolnego (celem organizacji planu nauczania) 

Dot. zwolnienia z religii dla kl. I, IV i VII (pdf)

Dot. zwolnienia z zajęć religii / etyki dla kl. II i III Gim.(pdf)

Dot.zwolnienia z zajęć religii / etyki dla kl. II i III Gim.(word)

Dot. zwolnienia z zajęć WDŻ(pdf)

Dot. zwolnienia z zajęć WDŻ(word)

Formularz PZU (więcej informacji w zakładce ubezpieczenia)(pdf)

Obowiązuje cały rok

Dot. zgody na udział dziecka w wycieczkach(pdf)

Dot. zgody na udział dziecka w wycieczkach(word)

Dla nauczycieli

WNIOSEK O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Z POWODU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM (pdf)

WNIOSEK O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Z POWODU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD CHORYM CZŁONKIEM RODZINY (pdf)

Test - style uczenia się (word) Test - style uczenia się (pdf) Charakterystyka