EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - KWIECIEŃ 2019

 

Język polski - 15.04.2019 r.

OPOP-100-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania

OPOP-200-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania

OPOP-400-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania

OPOP-500-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania

OPOP-700-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania

OPOP-800-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

OPOP-C00-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu + zasady oceniania

OPOP-Q00-1904 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym + zasady oceniania