EGZAMIN GIMNAZJALNY - KWIECIEŃ 2019

Historia i wiedza o społeczeństwie - 10.04.2019 r.

GH-H1-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania

GH-H2-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania

GH-H4-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania

GH-H5-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania

GH-H7-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania

GH-H8-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Język polski - 10.04.2019 r.

GH-P1-192 - Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + zasady oceniania

GH-P2-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania

GH-P4-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania

GH-P5-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania

GH-P7-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania

GH-P8-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Przedmioty przyrodnicze - 11.04.2019 r.

GM-P1-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania

GM-P2-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania

GM-P4-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania

GM-P5-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania

GM-P7-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania

GM-P8-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Matematyka - 11.04.2019 r.

GM-M1-192 - Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + zasady oceniania

GM-M2-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania

GM-M4-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania

GM-M5-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania

GM-M7-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania

GM-M8-192 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

Źródło: https://cke.gov.pl