Dodatkowe konkursy związane z 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę - "XVII Festiwal Kultury"

 Zapraszamy uczniów klas IV, VII SP oraz klas II, III gimnazjum do zapoznania się z regulaminem dodatkowych konkursów związanych z 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

Organizatorem jest:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7

ul. Czarnogórska 14

30-638 Kraków

 

REGULAMINY DODATKOWYCH KONKURSÓW ZWIĄZANYCH Z 100 ROCZNICĄ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

 

1. Konkurs plastyczny „Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem”

Warunki uczestnictwa:

 • samodzielne wykonanie pracy plastycznej zgodnie z tematyką Festiwalu,
 • prace mają być wykonane na papierze formatu A-3 dowolną techniką płaską, nadającą się do zawieszenia,
 • na odwrocie muszą znaleźć się dane autora: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły oraz tytuł pracy.

Kryteria ocen:

 • ciekawa interpretacja tematu,
 • rozplanowanie przestrzeni,
 • estetyka wykonania,
 • oryginalność pracy,
 • ogólne wrażenie artystyczne.

 

2. Konkurs fotograficzny „Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem”

Warunki uczestnictwa:

 • fotografie powinny być wykonane w formacie 15 cm x 21 cm,
 • fotografie czarno-białe lub kolorowe muszą być zgodne z tematyką Festiwalu i nie mogą zawierać treści obraźliwych,
 • na odwrocie muszą znaleźć się dane autora: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły oraz tytuł fotografii.

Kryteria ocen:

 • ciekawe ujęcie tematu,
 • walory artystyczne fotografii,
 • jakość zdjęcia,
 • ogólne wrażenie artystyczne.

 

3. Konkurs literacki Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem”

Warunki uczestnictwa:

 • samodzielne stworzenie eseju, krótkiego opowiadania lub wiersza o dowolnej budowie związanego z tematyką Festiwalu,
 • wiersz nie może przekraczać objętości jednej strony kartki A4, esej lub krótkie opowiadanie nie może przekraczać objętości dwóch stron kartki A4.
 • praca literacka musi być oddana w czterech egzemplarzach w formie wydruku komputerowego (obowiązuje czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5),
 • na odwrocie muszą znaleźć się dane autora: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły oraz tytuł utworu.

Uwaga!

 • Plagiat oraz stosowanie wulgaryzmów dyskwalifikują uczestnika.
  • Prace literackie zakwalifikowane do koncertu laureatów będą odczytane przez ich autorów lub zaproponowanego przez autora innego ucznia.

  Kryteria ocen:

 • oryginalność i samodzielność utworu,
 • walory literackie,
 • poprawność stylistyczna i językowa,
 • wartości artystyczne.

   

  Prace konkursowe należy dostarczyć do piątku 06.04.2018 r. do p. Joanny Wilczek lub p. Moniki Płatek.

 

 

 

Realizacja projektu: edukator.krakow.pl

Projekt i realizacja:

powered by: vertooCMS

Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
ROZUMIEM