Bezpłatne konsultacje przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu zaprasza wszystkich zainteresowanych uczniów klas trzecich gimnazjum na bezpłatne konsultacje przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego.

Zapraszamy wszystkich uczniów klas III gimnazjum, którzy:

- pragną lepiej przygotować się do końcowego egzaminu;

- potrzebują wsparcia i odpowiednich wskazówek ze strony życzliwych, doświadczonych w pracy z młodzieżą szkół ponadpodstawowych pedagogów;

- oczekują rzetelnej pracy w miłej, przyjaznej dla uczniów atmosferze;

- chcą zmierzyć swoje dotychczasowe postępy w nauce;

- są zainteresowani poszerzaniem własnej wiedzy i nieustannym kształceniem umiejętności;

- chcą poznać własne predyspozycje i preferencje zawodowe.

Organizator:

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny z Nazaretu

31-152 Kraków, ul. Pędzichów 13

Szczegółowe informacje, w tym harmonogram zajęć pod nr telefonu 012-634-50-50 oraz na stronie www.kcecak.krakow.pl

 

 Cel konsultacji:

- przygotowanie uczniów klas III do egzaminu gimnazjalnego;

- poszerzenie wiedzy, kształcenie umiejętności niezbędnych do dobrego zdania egzaminu;

- pomoc uczniom w uporządkowaniu i uzupełnieniu zdobytych wiadomości;

- weryfikacja umiejętności i wiedzy gimnazjalistów;

- pomoc uczniom w świadomym planowaniu kariery i podjęcia roli zawodowej;

- przedstawienie bogatej oferty Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie;

 

 Program zajęć:

- obejmuje wiedzę i umiejętności na poziomie gimnazjalnym;

- jest zgodny z podstawą programową oraz zaleceniami MEN;

- zawiera niezbędną dla gimnazjalisty wiedzę oraz ćwiczenia sprawdzające jej właściwe wykorzystanie;

- indywidualne porady edukacyjno-zawodowe;

- diagnostyczno-warsztatowe zajęcia z samopoznania

œ  Organizacja:

- konsultacje obejmują przedmioty występujące na egzaminie gimnazjalnym: 

- prowadzone są zajęcia z: języka polskiego, historii, wos, matematyki, biologii,  geografii, chemii oraz fizyki;

- zapraszamy w soboty od godz. 9.00 do 12.30;

- zajęcia prowadzone będą w grupach oraz indywidualnie (spotkania z doradcą zawodowym).

- w dniu 16.03.2018r. (piątek), organizowany jest dzień otwarty w Liceum Ogólnokształcącym im. Świętej Rodziny z Nazaretu.

 

 Terminy spotkań:

soboty:     marzec:     3; 10; 17; 24

               kwiecień:   7; 14

 

Harmonogram