22 KWIETNIA NA ŚWIECIE OBCHODZONY JEST DZIEŃ ZIEMI

22 KWIETNIA NA ŚWIECIE OBCHODZONY JEST DZIEŃ ZIEMI  z tej okazji zapraszam do udziału w KONKURSIE WIEDZY O POLSKICH PARKACH NARODOWYCH Konkurs odbędzie się  9 maja  - czwartek - w sali 12c w dwóch kategoriach wiekowych:

  • klasy trzecie gimnazjum na lekcji 2
  • klasy piąte szkoły podstawowe na lekcji 3

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej i krajoznawczej, promowanie idei ochrony przyrody oraz rozwijanie postaw proekologicznych.

Zakres materiału i forma konkursu zostaną przedstawione na lekcjach geografii.

Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i drobne nagrody rzeczowe!!! 
Proszę zgłaszać się do udziału w konkursie na przerwach przed lekcjami geografii w terminie do 6.05 - poniedziałek.   

                                                                                                               Organizator konkursu: Teresa Zielińska