Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne zawierają szczegółowy spis wiadomości i umiejętności pogrupowanych tematycznie,

które uczeń powienien opanować na poszczególne stopnie szkolne

Nauczanie wczesnoszkolne - klasy I - III

 Rok Szkolny 2017/2018  

Wymagania edukacyjne dla klas I
 

religia

j. angielski

Kryteria ocen bieżących w klasach I

Klasa IV

  Rok Szkolny 2017/2018 

j.polski

j. angielski

matematyka

przyroda

plastyka 

religia 

w-f 

technika

historia

muzyka 

informatyka

 


Klasa VII

  Rok Szkolny 2017/2018 

j. polski

fizyka

matematyka

geografia

chemia

plastyka

w-f

religia

j. francuski

historia

muzyka 

biologia

informatyka

j. angielski

j. niemiecki 

 

Klasy II i III Gimnazjum 

język polski
matematyka
język angielski
język niemiecki
język francuski
fizyka
informatyka
chemia
biologia
geografia
historia
plastyka 
klasa 2-3
zajęcia artystyczne
zajęcia techniczne
religia
muzyka
wychowanie fizyczne
klasa 2-3   /    w-f 2-3
wiedza o społeczeństwie