Terminy zebrań

 

 W roku szkolnym 2017/18 zostały ustalone terminy zebrań wychowawców klas z rodzicami:

I półrocze

  • 12 września 2017 r. 
  • 07 listopada 2017 r. 
  • 19 grudnia 2017 r. (powiadomienie o zagrożeniach oceną niedostateczną za I półrocze)
  • 30 stycznia 2018 r. (poinformowanie o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych)

 II półrocze

  • 20 marca 2018 r. 
  • 15 maja 2018 r.  (powiadomienie o zagrożeniach oceną niedostateczną)
  • 05 czerwca 2018 r. (poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych)