Świetlica

 

 

 


 

PROŚBA OD RADY RODZICÓW

Zwracamy się z prośbą do rodziców uczniów korzystających ze świetlicy o dokonywanie dobrowolnych wpłat na rzecz tego miejsca. Proponujemy Wam opłatę w kwocie 5 zł/m-c (czyli 50 zł / rok). Po konsultacji z osobami odpowiedzialnymi za świetlicę, chcemy by fundusz w całości został przeznaczony na uatrakcyjnienie zajęć poprzez: zakup dodatkowych i ciekawych materiałów plastyczno - technicznych,  gier, nagród dla dzieci,  pomocy dydaktycznych. 

Konto Rady Rodziców służące do wpłat na potrzeby świetlicy

60 1240 1444 1111 0010 0157 7551 

z dopiskiem w tytule

"Świetlica oraz imię i nazwisko dziecka"

Więcej o Radzie Rodziców

 

Świetlica SP 149 na portalu facebook