Rada Rodziców

Rada Rodziców SP 149 w Krakowie

Rok szkolny 2018/2019

Regulamin Rady Rodziców

Prawa Rodziców

 

Kontakt z Radą Rodziców
Przez opcję wiadomości w dzienniku elektronicznym 

Synergia

lub za pośrednictwem przedstawiciela Trójki Klasowej

Konto Rady Rodziców służące do dokonywania wpłat na Komitet Rodzicielski:

60 1240 1444 1111 0010 0157 7551

informacje o świetlicy