Program wychowawczo - profilaktyczny

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 149 W KRAKOWIE

 

Do poczytania: 

Zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły i placówki oświatowej Do ściągnięcia tutaj

Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły. Opracowywanie i ewaluacja Prezentacja do ściągnięcia tutaj
 
 
Dla nauczycieli:
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle nowych przepisów prawa oświatowego Prezentacja do ściągnięcia tutaj

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Do ściągnięcia tutaj