Po lekcjach

   

 Nauka na jedną zmianę przez cały okres nauki umożliwia
optymalne dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych.

Zajęcia bezpłatne

  

Zajęcia dodatkowe realizowane przez podmioty zew.