Po lekcjach

   

 Nauka na jedną zmianę przez cały okres nauki umożliwia
optymalne dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych.

Zajęcia bezpłatne


  

Zajęcia dodatkowe realizowane przez podmioty zew. 

 

Listy zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych na rok szkolny 2018/2019 pojawią się po 1 września 2018 r.