Kalendarz na rok szkolny 2017/18

KALENDARZ ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 

2018/2019 

(w trakcie tworzenia)

L.p.

Wydarzenie

Termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

03.09.2018 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

 

3.

Ferie zimowe (woj. małopolskie) 

od 14.01.2019 r. 

do 27.01.2019 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

5.

Egzamin gimnazjalny

  1. część humanistyczna
  2. część matematyczno-przyrodnicza
  3. język obcy
 
(uczniowie klas III gimnazjum)

 

6.

Dni wolne od zajęć lekcyjnych

(dni innej pracy szkoły)

 

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

8.

Święto Szkoły

Dzień Otwarty

Dzień Sportu