Kalendarz na rok szkolny 2017/18

L.p.

Wydarzenie

Termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.2017 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

od 23.12.2017 r.

do 31.12.2017 r.

3.

Ferie zimowe (woj. małopolskie) 

od 12.02.2018 r. 

do 25.02.2018 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

od 29.03.2018 r.

do 03.04.2018 r.

5.

Egzamin gimnazjalny

  1. część humanistyczna
  2. część matematyczno-przyrodnicza
  3. język obcy
 
(uczniowie klas III gimnazjum)

 

  1. 18.04.2018 r.
  2. 19.04.2018 r.
  3. 20.04.2019 r.

 

6.

Dni wolne od zajęć lekcyjnych

(dni innej pracy szkoły)

10.11.2017 r.

07.03.2018 r. 

18.04.2018 r.

19.04.2018 r.

20.04.2018 r.

02.05.2018 r. 

04.05.2018 r. 

01.06.2018 r. 

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

22.06.2018 r.

8.

Święto Szkoły

Dzień Otwarty

Dzień Sportu

10.11.2017 r. 

07.03.2018 r.

01.06.2018 r.