Education is a Window to the World 

 

 

Świadomość globalnych wyzwań - społecznych, środowiskowych i ekonomicznych

- umożliwia młodzieży zaangażowanie w kwestie dla nich ważne

Education is a Window to the World