Education is a Window to the World

 

 

 

 

 

PROGRAM ZAWIESZONY DO ODWOŁANIA

Świadomość globalnych wyzwań - społecznych, środowiskowych i ekonomicznych

- umożliwia młodzieży zaangażowanie w kwestie dla nich ważne

Education is a Window to the World